+38 050 173 43 10

Тест SISI

Тест SISI

(Short Increment Sensitivity Index)

Тест SISI перекладається на українську як Індекс Чутливості до Короткочасних змін сили звуку. Він є одним з ефективних тестів у діагностики сенсоневрального порушення слуху та хвороби Меньєра.


В середині 20-го століття аудіологи зрозуміли, що в діагностиці слуху використання звукових сигналів, гучність яких постійно збільшувалась, далеко не у всіх випадках давало коректні результати. А тим часом лікарі потребували ефективного діагностичного методу, здатного локалізувати місце порушення слуху.   Вважається, що засновником методології тесту SISI був американський аудіолог доктор Джим Джергер, який у 1952 році запропонував використовувати в діагностиці слуху короткі звукові сигнали різної сили. 


Феномен прискореного наростання гучності 

Будь-яка втрата слуху, незалежно від її ступеня та типу, впливає на здатність чути звуки різної гучності.Але на відміну від кондуктивного та комбінованого порушення слуху, при сенсоневральному спостерігається специфічне явище - навіть дуже незначне підсилення звуку (0,2 - 1 дБ) сприймається пацієнтом більш гучним, ніж воно є насправді. Це явище називають феноменом прискореного наростання гучності, або скорочено ФПНГ *. При ФПНГ скорочується дистанція між порогом чутності й порогом дискомфорту, що порушує пристосування до збільшення сили звуку.  

* "Клінічна оториноларингологія", О. Кіцера

Призначення тесту SISI

Тест SISI призначений саме для того, щоб діагностувати наявність ФПНГ. Він вимірює здатність слухової системи пацієнта розпізнавати збільшення інтенсивності звуку під час серії сплесків чистих тонів. Виявлення ФПНГ може надати діагносту важливу інформацію про локалізацію порушення слуху пацієнта - кохлеарна (у завитці) або ретрокохлеарна (поза нею - провідні шляхи слухового аналізатора, слухова кора тощо). Це важливо для подальшого ефективного слухопротезування. Саме тому тест SISI є обов’язковим для підтвердження діагнозу, і застосовується в сучасній аудіології для проведення аудіометрії.

Методологія

Методологія тесту SISI базується на вимірюванні можливості органу слуху виявляти малі прирости інтенсивності звукового сигналу.
Цей тест зручний, бо:

  Завдяки часовим інтервалам між окремими збільшеннями сили звуку пацієнту легше почути ці зміни, а досліднику - проконтролювати правильність відповіді; 
  Простий у виконанні;
  Швидкий та безболісний;
  Результати легко інтерпретуються.

Як виконується дослідження:

 • 1

  Подається рівний тон спочатку на частоті 500 Гц інтенсивністю 20 дБ над порогом сприйняття;

 • 2

  Кожні 3,5-4,7 секунди звук посилюється на 1 дБ (в тренувальних цілях може використовуватися 2 чи 5 дБ). Всього таких збільшень має бути 20;

 • 3

  Пацієнт фіксує приріст гучності, який він розпізнає, а дослідник - відмічає правильні відповіді пацієнта;

 • 4

  Кількість правильних відповідей переводять у відсотки й таким чином обчислюють SISI.

Результати тесту інтерпретують таким чином:

  70%-100% правильних відповідей - кохлеарне порушення слуху;
  20-70% - непереконливі результати тесту;
  <20% - ретрокохлеарне порушення слуху.

Прилади Interacoustics, які виконують тест SISI

Клінічний аудіометр AC40

AC40

Клінічний аудіометр AC40, найкраще рішення, що забезпечує найбільш докладне аудіометричне обстеження.

діагностичний аудіометр AD528

AD528

Простий у використанні діагностичний аудіометр для проведення тональної порогової аудіометрії по повітрю та по кістці, а також мовної аудіометрії.

Діагностичний аудіометр AD629

AD629

Діагностичний аудіометр з проведенням тональної, мовної аудіометрії, великою кількістю надпорогових тестів та можливістю проведення аудіометрії у вільному звуковому полі.

Портативний діагностичний аудіометр AD226

AD226

Портативний діагностичний аудіометр AD226, гарне рішення для швидкої та якісної аудіометрії.

Комбінований аудіометр-тимпанометр AA222

AA222

Комбінований аудіометр-тимпанометр, поєднує функції клінічного аналізатора середнього вуха та діагностичного аудіометра.